Wat ik nog meer aanbied

Onderstaande diensten worden enkel op aanvraag aangeboden. Neem voor meer informatie contact op.

RGM – Ronnie Gardiner Methode

De methode maakt op een speelse manier gebruik van ritme, muziek, beweging, spraak, gehoor en gevoel. Tijdens het oefenen leest en interpreteert de deelnemer de op een scherm geprojecteerde symbolen naar een beweging die wordt uitgevoerd op het ritme van muziek. Terwijl men de beweging uitvoert die hoort bij een specifiek symbooltje, spreekt men ook de naam van dit symbool uit. Hierdoor worden verschillende zintuigen tegelijkertijd geprikkeld. Het klinkt mogelijk nogal ingewikkeld, maar de oefeningen worden geleidelijk opgebouwd in de loop der tijd.

DOEL RGM
RGM is geschikt voor zowel volwassenen en kinderen, van alle leeftijden.
DANSIMPULZ richt zich met name op kinderen en tieners (leeftijd 4-18 jaar);

 • Hoogbewuste kinderen, zoals bijvoorbeeld ADD / ADHD / autisme gerelateerd
 • Kinderen met leerstoornissen, zoals bijvoorbeeld dyscalculie (problemen met rekenen),
  dyslexie (problemen met lezen), dysgrafie (problemen met schrijven)
 • Kinderen met motorische ontwikkelingsstoornissen, zoals bijvoorbeeld dyspraxie, motorische ontwikkelingsachterstand
 • Onrust, problemen met concentratie, afstemming op omgeving en sociale vaardigheden, faalangst
 • Bovenstaande uitend in vermoeidheid en lichamelijke klachten
 • Niet aangeboren hersenletsel

RGM stimuleert coördinatie, concentratie, lezen en spraak, gevoel voor ritme, zelfbewustzijn, balans, geheugen, motorische vaardigheden, doorzettingsvermogen en sociale vaardigheden, zowel bij volwassenen als bij kinderen.

In Zweden wordt op enkele scholen de RGM ingezet om de dag mee te beginnen. Het doel daarvan is om de kinderen op elkaar af te laten stemmen, om samen in het ‘hier en nu’ en in eenzelfde staat van energie te komen. Het is daarnaast een soort ‘aan-knop’, de linker- en rechterhersenhelft worden geactiveerd.

Op deze scholen begint de dag met een korte RGM-sessie in de klas. De symbolen worden via een beamer geprojecteerd of er wordt gebruik gemaakt van losse bordjes met daarop één symbool. Deze worden door een paar kinderen vastgehouden. Het leuke hiervan is dat de volgorde door de kinderen kan worden veranderd, waardoor ze zelf invloed op de oefening kunnen hebben. Hierdoor wordt het een vrolijke en dynamische dagopening.

Behoefte aan RGM speciaal op maat voor op scholen en / of workshops op lokatie? Voor meer informatie hierover, neem contact met mij op.

Reiki I & II

Reiki is een japans woord en betekent “ de kracht van de zon” of “universele levensenergie”. Universele levensenergie is overal aanwezig en beschikbaar. Alles wat leeft, heeft die energie nodig om te kunnen leven, groeien en herstellen. Reiki bestaat uit twee Japanse karakters, namelijk; rei (‘geest’ of ‘ziel’) en ki (‘energie’ of ‘levenskracht’). Lichaam, geest en ziel worden als een geheel gezien. Reiki behoort tot de alternatieve geneeswijzen en gebeurt volgens het traditionele Mikao Usui Systeem van Reiki.

Reiki is een positieve, zachte manier om blokkades binnen het lichaam te veranderen en een vorm van werken met universele energie. Er wordt gewerkt met de handen, waarbij het lichaam, met een veronderstelde vorm van levensenergie , wordt behandeld.

Behandeling Reiki I:
De behandeling gebeurt via de handen. Deze worden licht en rustig op verschillende plaatsen van het lichaam gelegd. Er vindt energieoverdracht plaats, niet van de behandelaar zelf, maar universele levensenergie.

Behandeling Reiki II:
Reiki II geeft de mogelijkheid om te behandelen op afstand. De eerder genoemde energietoevoer is sterker en vindt dan via de kosmos plaats. Reiki overstijgt de dimensie van plaats en ruimte.

Belangrijk: De beoefenaar van Reiki is geen dokter / medisch specialist. Ga met uw klacht altijd eerst langs uw huisarts.

Effecten van Reiki :

 • Reiki ontspant lichaam en geest, zodat er weer meer levensenergie kan stromen (troostend, kalmerend, stressverminderend). Reiki brengt de chakra’s en energieën in het lichaam in balans
.
 • Reiki kan pijnverlichtend werken. Reiki kan helpen om pijn en overgevoeligheid voor pijnen te verlichten.
 • Reiki werkt lichamelijk en geestelijk ontgiftend en bevrijdend. Drink dus veel water, zodat je lichaam de vrijkomende afvalstoffen makkelijker kan afvoeren en kan helpen het algemene immuunsysteem te versterken
.
 • Reiki brengt het lichaam en haar functies, dus ook de organen en klieren, in balans
 • Reiki ondersteunt daarbij het natuurlijk zelfhelend vermogen van de ontvanger en richt zich altijd naar de persoonlijke behoeften van de patient.
 • Reiki kan fysieke genezingsprocessen versnellen en kan emotionele trauma’s uit heden en verleden los maken, waardoor deze alsnog verwerkt kunnen worden. -> Reiki geneest niet. De ontvanger bepaalt bewust – onbewust wat hij / zij met deze energie doet. Het open staan voor het laten doorstromen van Ki (energie) door het hele wezen (fysieke, emotionele lichaam) kan leiden tot genezing, heling of acceptatie. -> Je kunt jezelf weer meer in je eigen kracht zetten, door bijvoorbeeld overbodige emotionele bagage te accepteren en definitief te verwerken. Het onderdrukken van emoties kost veel energie en kan verschillende fysieke klachten geven.
 • Reiki geeft bepaalde verbeteringen en vaak hoger bewustzijn en verandering van inzichten, levensstijl en gewoonten.
 • Reiki kan helpen de creativiteit te bevorderen

Cursus Shantala Babymassage (voor ouders)

Shantala Babymassage vindt zijn oorsprong in India en is in het Westen geïntroduceerd door een franse arts (Frederic Leboyer). Hij heeft het namelijk vernoemd naar de Indiase vrouw (Shantala), die deze vorm van babymassage heeft ontwikkeld.

Tijdens de geboorte krijgt de baby de krachtigste massage van zijn leven als gevolg van de contracties van de baarmoeder (Peter Walker). Hierbij worden het perifere zenuwstelsel en de belangrijkste organen gestimuleerd als voorbereiding op het leven daarbuiten. Door die lichamelijke stimulatie na de geboorte voort te zetten (massage), sluit je aan bij de manier waarop de natuur het kind veerkracht geeft (continuïteitstheorie).

Aanraken is de eerste taal voor een pasgeborene, het eerste communicatiemiddels en speelt een essentiële rol bij de vorming van de relatie tussen ouder en kind. Babymassage kan hiervoor goed toegepast worden en heeft een emotioneel en lichamelijk positieve werking, op het welzijn van ouder en baby.

De cursus bestaat uit 2 theorielessen (o.a. informatie motorische ontwikkeling en fasen van de baby) en 4 praktijklessen (rustmoment voor het kind, massage hoe en waarom, contact andere ouders en goede sfeer). De minimale (gecorrigeerde) leeftijd van de baby is 7 weken.

De cursus wordt in principe altijd in groepsvorm gegeven en bestaat steeds uit maximaal 5 baby’s met ouder of individueel op aanvraag.

Voor aanvang van een cursus ontvangt u een intakeformulier, welke u ingevuld voor aanvang terug stuurt. Mocht hier namelijk uit blijken dat het meedoen in een groep nog iets teveel is en er bijvoorbeeld nog meer rust gewenst is, dan kan de cursus altijd in wederzijds overleg individueel gevolgd worden.

NB: Vragen rondom inbakeren kunnen tijdens de cursus altijd gesteld worden. Er zal in dit geval, altijd in overleg met het consultatiebureau geadviseerd worden. Met de aanmelding voor deze cursus geeft u tevens toestemming tot overleg met uw consultatiebureau arts en/of huisarts indien dit noodzakelijk blijkt.

Ontspanningsmassage

Ontspanningsmassage heeft een kalmerende en rustgevende werking, geeft ontspanning van de spieren, maar ook bevordering en verbetering van de stofwisseling. Er wordt op een zachtere manier en met meer bewustwording van het lichaam, gewerkt.

Voor wie?
Speciaal voor vrouwen die zichzelf een rust- en ontspanningsmomentje gunnen, tussen alle drukke bezigheden van de dag door. De massages hebben een duur afhankelijk van de vraag, tussen 30 of 60 minuten.

Belangrijk: De massage is gericht op ontspanning. Ga bij medische klachten altijd eerst langs uw huisarts / medisch specialist.

Energetische behandelingen – Geestelijk Genezen

De basis van geestelijk genezen ligt bij de Integrale Yoga en de oud Indiase leer van de Vedische Rishi’s. Rishi is een Sanskriet term voor visionair denker of ziener. Iemand die grote verbanden en ruimer ziet, een beelddenker.

Vanuit deze basis kan er een diagnose gesteld worden en vanuit hier kan er met behulp van diverse behandeltechnieken energetisch worden gewerkt. Zowel fysiek als op afstand. Deze vorm van energetisch behandelen behoort net als Reiki tot de alternatieve geneeswijzen. Maar stemt af op het punt van ontwikkeling van diegene die de behandeling ontvangt.

Door verschillende oorzaken en / of gebeurtenissen in het leven, kun je behoorlijk uit balans raken. Dit kan verschillende klachten met zich mee brengen. Geestelijk Genezen kan het weer opnieuw in balans komen, op verschillende vlakken (fysiek, emotioneel, spiritueel, energetisch, geestelijk) een positieve impuls geven.

De invloed van de ademhaling en het denkvermogen op de gezondheid, maar ook de invloed van meditatie zijn hierbij zeer belangrijke factoren uit de Integrale Yoga. Hierdoor is deze vorm van energetisch behandelen en bijhorende effecten, juist zeer goed te combineren met Integrale Yoga.

Belangrijk: De beoefenaar van energetische behandelen is geen dokter / medisch specialist. Ga met uw klacht altijd eerst langs uw huisarts.