Integrale Yoga & Lichaamsbewustwording

Wat is Integrale Yoga?

Voor veel mensen in het Westen wordt het begrip Yoga geassocieerd met lichaamsoefeningen. Bij Integrale Yoga gaan we wat verder en kijken we naar de verschillende delen van ons wezen.

De mens wordt als geheel gezien:
1. Lichaam
2. Gevoelens en emoties
3. Denkvermogen

Al deze 3 aspecten van het menselijk wezen worden ontwikkeld in de Integrale Yoga en moeten met elkaar in harmonie worden gebracht. Het gaat dus om het ontdekken, ontwikkelen en integreren van de verschillende delen van ons wezen. Daarom worden in een Integrale Yogales niet alleen lichaamsoefeningen, maar ook ademoefeningen, concentratieoefeningen, ontspanning en meditatie beoefend. Integrale Yoga betekent daarnaast het beoefenen van yoga, maar niet als iets wat je af en toe als hobby doet. Er bestaat bij Integrale Yoga een verbinding of synthese van yoga; Zo binnen, zo buiten. Zo boven, zo beneden.

Daarom worden in een Integrale Yogales niet alleen lichaamsoefeningen, maar ook ademoefeningen, concentratieoefeningen, ontspanning en meditatie beoefend. Integrale Yoga betekent daarnaast het beoefenen van yoga, maar niet als iets wat je af en toe als hobby doet. Er bestaat bij Integrale Yoga een verbinding of synthese van yoga; Zo binnen, zo buiten. Zo boven, zo beneden. Midden in het leven staan, transformerend vanuit jouw innerlijk vuur en jouw hart. Deze synthese vindt onder andere zijn basis binnen het achtvoudige pad van Patanjali. Ook wel de 8 stappen op de levensweg van de mens. Stap 1-5 zijn meer gericht op controle krijgen van ons uiterlijke leven

1. Yama –> Wat je kunt doen om bewuster te leven
2. Niyama -> Wat je beter kunt laten als je bewuster wilt leven
3. Asana -> Beheersen en oefenen van de houdingen en bewegingen van het lichaam
4. Pranayama -> Beheersen van de ademhaling en levensenergie
5. Pratyahara -> Terugtrekken van de zintuigen en aandacht naar binnen.
6. Pratyarahara-> Beheersen van de geest door concentratie of focus op 1 punt. (Stap 6-8 zijn meer gericht op ons innerlijke leven)
7. Dhyana -> Een continue stroom gerichte aandacht op 1 punt = meditatie.
8. Samadhi -> Bewustzijn van eenheid, heelheid, je een voelen met het grotere geheel.

Alles is één: Integrale Yoga integreer je in het dagelijks leven!

Voor deze yoga hoef je je dus niet terug te trekken of af te zonderen, deze yoga doe je juist in het dagelijks leven; in je gezin, in je werk, op school of wat dan ook. Yoga begint bij het stil maken van het denkvermogen. Daartoe worden allerlei oefeningen gedaan, omdat je yoga pas goed kan beoefenen wanneer het denkvermogen tot rust is gebracht. Ook de andere delen van het wezen worden tot rust gebracht.

Het inmiddels in het Westen steeds meer bekende en populair geworden Mindfulness, is een klein onderdeel van het achtvoudige pad. Het is een oosterse aandachtstraining, gericht op bewuste aandacht en acceptatie en daarom al geïntegreerd binnen de Integrale Yoga. Integrale Yoga is volledig, traditioneel, maar ook zeer actueel. Integrale Yoga is dus juist voor de moderne mens van deze tijd en voor alle leeftijden.

Je leert, vanuit jouw punt van ontwikkeling, op een bewuste manier spirituele inzichten te integreren. Je leert zelf “geest, ziel en materie” te verbinden. Kortom Integrale Yoga is de eenvoudigste weg naar jezelf. Creëer zelf JOUW pad vanuit het Hart!

Beginnerscursus Integrale yoga

De beginnerscursus bestaat uit een reeks van 14 wekelijkse lessen van 1 uur of 1,5 uur. De lessen bestaan uit een aantal vaste elementen. Integrale Yoga is een volledige yoga: alle elementen van de traditionele yogavormen zijn er in terug te vinden.

HATHA YOGA: LICHAAMSOEFENINGEN Onder Hatha Yoga verstaat men het aannemen van lichaamshoudingen. Gedurende het aanhouden van de houding wordt alle aandacht hierop geconcentreerd. Men wordt zich bewust van de lichaamsdelen die bij de houding betrokken zijn. Het resultaat is een gezond functionerend lichaam. Na de oefening volgt een rusthouding om de werking van de oefening te observeren.

PRANAYAMA: ADEMOEFENINGEN Prana is datgene dat zuurstof leven schenkt. Pranayama zijn oefeningen voor het verbeteren, uitbreiden en beheersen van de ademhaling. Men dient de natuurlijke ademhaling terug te vinden.

ONTSPANNING Tijdens de ontspanningsoefeningen wordt men bewust van spanning in verschillende delen van het wezen. Het bewustworden en observeren hiervan is een eerste stap om tot verdiepte ontspanning te komen.

CONCENTRATIE EN MEDITATIE Het stilmaken van het denkvermogen is de voorwaarde om de concentratie te kunnen richten. Tijdens de meditatie komt men in aanraking met de mentale stilte, een fundamentele ervaring in de Integrale Yoga. Men wordt een druk in het hoofd gewaar, die in de integrale yoga wordt omschreven als “de kracht van boven”. Men komt in aanraking met het bewustzijn, dat tevens een kracht is. Het gewaarworden van het innerlijk bewustzijn, de onzichtbare kracht die zowel buiten als binnen tastbare resultaten oplevert, is nu juist de hele betekenis van het Yogisch bewustzijn.

Gevorderden cursus Integrale yoga volwassenen

Na het volgen van de beginnerscursus van 14 lessen, kan men doorstromen naar de gevorderden lessen. Indien je ergens anders al langere tijd Yoga hebt gevolgd en je wilt deelnemen aan de lessen voor gevorderden, is dat mogelijk in overleg.

In deze lessen worden hatha yoga, pranayama, ontspanning, concentratie en meditatie verder uitgebouwd en verdiept. In les 15 t/m 28 is er veel aandacht voor een goede ademhaling, met name ten dienste van de fysieke en innerlijke kracht.

Na deze belangrijke basis gaan de gevorderdenlessen meer inspelen op de persoonlijke innerlijke ontwikkeling van de cursisten. De onderdelen zoals boven beschreven, blijven herkenbaar. Meditaties worden meer en meer afgestemd op de leerling en het moment.

Deze lessen worden door mij verzorgt bij Flow’er Yoga, klik hier voor meer informatie en inschrijvingen.

KINDERYOGA & MEDITATIE

Kinderen reageren vaak sterk op alle prikkels die van buitenaf op hen afkomen. Hun aandacht wordt daardoor naar de buitenwereld getrokken. Integrale Kinderyoga en meditatie heeft als doel het aanwijzen van van de wereld die zich van binnen afspeelt en daarmee beide werelden dichter bij elkaar te brengen. De buitenwereld ervaren dankzij het gebruik van de 5 zintuigen veel sterker dan dat volwassen dat doen.

Tijdens een kinderyoga en meditatieles worden allereerst lichaamsoefeningen (hatha yoga) gedaan. Dit gaat spelenderwijs. Veel yogahoudingen hebben dieren-namen, zoals “de kat” of “de hond” en dit maakt het voor kinderen leuk om te doen. In de jongste groep, in de leeftijd van 6 tot en met 9 jaar*, worden de houdingen meestal ingeleid met een klein verhaal.

Het belangrijkste doel van deze lichaamshoudingen is om de kinderen bewust te laten worden van hun eigen lichaam. Net als in de yoga voor volwassen worden ademoefeningen gedaan.

De lessen zijn erg leuk. Veel kennis over de ontwikkeling van kinderen is bij ons in huis. De ontwikkeling van hun intuïtie en hun kwetsbare bewustzijn worden nauwkeurig volgens bepaalde regels en lijnen onderwezen.

Leselementen:

 • Hatha Yoga (fysieke houdingen)
 • Ademhalingsoefeningen
 • Concentratie oefeningen
 • Oefeningen voor de intuïtieve ontwikkeling
 • Oefeningen voor de innerlijke ontwikkeling (meditaties en visualisaties) – Oefeningen voor de 5 zintuigen

Deze lessen worden tot aan de zomervakantie 2017 door mij gegeven op locatie in Oost-Souburg. Na de zomervakantie zullen de lessen, onder de naam Dansimpulz, starten op de locatie van Flow’er in Middelburg. Klik hier voor de agenda. Tevens zijn deze lessen ook te boeken voor scholen, instellingen en bedrijven. Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met mij op.
* Kinderen tussen 10-12 jaar kunnen goed mee in de kinderyoga en meditatie groep, omdat ze ook op het basisonderwijs zitten. Bij voldoende ‘oudere’ kinderen, kan er een extra groep “10-12 jaar” gemaakt worden.

JONGEREN YOGA & MEDITATIE

Deze lessen zijn speciaal voor jongeren vanaf 12 tot en met 18 jaar. In deze leeftijd vinden er grote veranderingen plaats in je lichaam maar ook in je gevoelens. Op school wordt er veel van het denkvermogen gevraagd. In de yoga en meditatielessen kun je leren het denken tot rust te brengen.

Veel jongeren hebben te maken met grote schommelingen en komen innerlijk en uiterlijk onder druk te staan. Je moet er achter zien te komen wie je bent en wat je goed kunt, je persoonlijkheid moet zich gaan vormen. Het contact met vrienden en vriendinnen wordt steeds belangrijker, maar is ook vaak moeilijk. Het contact met ouders en broers of zussen wordt anders.

Veel jongeren hebben het gevoel dat ze niet begrepen worden. Heftige emoties komen vaak voor. Jongerenyoga en meditatie vormt dan een rustpunt in de week. De lessen duren 1 uur en hebben dezelfde lesopbouw als de reguliere yogalessen.

HATHA YOGA: LICHAAMSOEFENINGEN
Onder Hatha Yoga verstaat men het aannemen van lichaamshoudingen. Je bereidt je op de houding voor door de aandacht te concentreren. Gedurende het aanhouden van de houding wordt alle aandacht hierop gericht. Je wordt bewust van de lichaamsdelen die bij de houding betrokken zijn, de ademhaling en de werking. Het resultaat van Hatha yoga is een gezond functionerend lichaam. Na de oefening volgt een rusthouding om de werking van de oefening te observeren. De energie die door de yogahouding is vrijgekomen wordt aan het zenuwstelsel toegevoegd door de rusthouding even aan te houden.

PRANAYAMA: ADEMOEFENINGEN
Prana is datgene dat zuurstof leven schenkt. Pranayama zijn oefeningen voor het verbeteren, uitbreiden en beheersen van de ademhaling. Door deze oefeningen kun je de natuurlijke ademhaling terugvinden.

ONTSPANNING
Tijdens de ontspanningsoefeningen wordt je bewust van spanning in verschillende delen van je lichaam en geest. Het bewust worden en observeren hiervan is een eerste stap om tot een diepere laag van ontspanning te komen.

CONCENTRATIE EN MEDITATIE
Tijdens meditatie kom je in aanraking met de mentale stilte, een fundamentele ervaring in de Integrale Yoga. Je leert de drukte in je hoofd (je gedachtes), die in de integrale yoga wordt omschreven als “de kracht van boven”. Je komt in aanraking met het bewustzijn, dat tevens een kracht is. Het gewaarworden van het innerlijk bewustzijn, de onzichtbare kracht die zowel buiten als binnen tastbare resultaten oplevert, is nu juist de hele betekenis van het Yogisch bewustzijn.

Deze lessen worden door mij gegeven op locatie omgeving Vlissingen & Middelburg. Na de zomervakantie is er de mogelijkheid de lessen, onder de naam Dansimpulz, te starten op de locatie van Flow’er in Middelburg. Klik hier voor de agenda. Tevens zijn deze lessen ook te boeken voor scholen, instellingen en bedrijven. Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met mij op.

OUDER en KIND YOGA

Ouder en kind yoga lessen zijn speels en gericht op het samen bewegen en ontspannen. Samen bewegen en ontspannen is belangrijk om een fysieke en emotionele band op te bouwen, het stimuleert veiligheid en daardoor de ontwikkeling en het zelfvertrouwen van het kind. Met ouder en kind yoga ben je een keer op een andere wijze met elkaar bezig. Juist omdat je BEWUST samen bent en mag zijn.

Je leert hoe je helemaal aanwezig kunt zijn met je kind, het kind in jezelf (opnieuw) ontdekken en uiteraard hoe dit te integreren in het dagelijkse leven.

Ouder- en kind yoga is mogelijk in twee vormen, namelijk;

1. Individuele sessies
2. In groepsverband

Ad 1: Individuele sessies:

Deze sessies zijn individueel en zeer persoonlijk, voor zowel ouder als kind in de leeftijd tussen 6-18 jaar. Deze sessies zijn gericht op heel bewust op een andere wijze samen mogen zijn en bewegen. En daardoor gericht op de versterking van de ouder- en kind band en het bieden van mogelijkheden waarbinnen ouders kunnen mee gaan in de belevingswereld van het kind. Het is mogelijk om in overleg binnen jullie eigen thema te werken, door middel van samen yoga te doen en vooral te ervaren. De ouder- en kindyogasessies zijn op basis van de lessen van kinderyoga of jongerenyoga. Voor meer informatie hierover, zie onder het kopje “ kinderen” of “jongeren”.

Ad 2: Groepsverband:

Deze groepslessen (bij genoeg aanmeldingen wordt er een groep gevormd) zijn vooral voor ouders met nog wat jongere kinderen en worden steeds per blok van 8 lessen a 60 minuten aangeboden. Er zijn twee soorten “ouder- en kindgroepen” mogelijk , namelijk;
1. Ouder- en peuteryoga (2-4 jaar)
2. Ouder- en kleuteryoga (4-6 jaar)

De groepslessen hebben elk een thema en bestaan uit verhalen, samen yoga oefeningen doen, massage en ademhalingsspelletjes, muziek en dans. De groepslessen zijn gericht op samen zijn, samen bewegen en mee mogen gaan in de belevingswereld van het kind.

Deze lessen worden door mij gegeven op locatie omgeving Vlissingen/Middelburg. Klik hier voor de agenda. Tevens zijn deze lessen ook te boeken voor scholen, instellingen en bedrijven. Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met mij op.

Yoga voor dansers

De cursus Yoga voor Dansers wordt aangeboden per les, per maand en / of per blok van 3 maanden. Afhankelijk van je eigen persoonlijke behoefte. De lessen zijn gebaseerd op die van de beginnerscursus en de gevordenencursus (Hatha Yoga, Pranayama, Ontspanning en Concentratie en Meditatie).

Yoga voor Dansers is daarentegen aangepast aan wat belangrijk is voor Dansers.
– Dans maakt je hoofd leeg en opent je hart
– Dans is een uiting van datgene in jou leeft
– Dans werkt stimulerend en geeft energie
– Dans geeft tegelijkertijd energie en harmonie
– Dans werkt helend en geeft evenwicht
– Dans draagt bij aan het opheffen van blokkades, ofwel vastzittende energieën
– Dans vraagt om kracht en expressie, maar ook gebruik en inzet van adem, tijd en ruimte

 

Er zijn dan ook veel aangrijpingspunten denkbaar met Yoga. Bijvoorbeeld;

 • Yoga is goed te beoefenen op alle mogelijke en denkbare niveaus van belastbaarheid en kent hierdoor een gezonde verhouding tussen belasting en belastbaarheid;
 • Yoga is ademregulerend;
 • Yoga is een holistisch syteem. Bij regelmatig en met bewustzijn beoefenen, geeft yoga een betere balans en gezondheid van lichaam en geest

Het beoefenen van Yoga door Dansers, kan hierdoor mogelijk bijdragen bij en/of ondersteunen aan;

 • Een betere bewustwording van je centering (middelpunt – zwaartekracht);
 • Een positieve invloed op vloeiendheid van lichaamsbewegingen;
 • De energiehuishouding (meer energie);
 • Meer helderheid in dans;
 • Het gehele lichaam (zowel preventief als ondersteunend). Denk dan fysiek specifieker bij Dansers aan; rug, schouders, heupen, knieën en enkels;
 • Betere ademhaling;
 • Houding – ruimte verbinden met ademexpressie;
 • Leren thuiskomen in je lichaam, zodat je op jouw eigen en natuurlijke wijze kan bewegen en dansen.

Deze lessen worden door mij gegeven op locatie omgeving Vlissingen & Middelburg. Klik hier voor de agenda. Tevens zijn deze lessen ook te boeken voor scholen, instellingen en bedrijven. Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met mij op.

Tot slot is er tijdens deze specifieke cursus, vanwege mijn achtergrond als enerzijds (kinder-)fysiotherapeut en anderzijds dans- en bewegingstherapeut i.o. altijd ruimte voor therapeutische- en ondersteunende tips en adviezen.