Lichaamsgerichte & Ervaringsgerichte Therapie

(Medische) Dans & Bewegingstherapie 

 

Soms zijn er momenten, situaties of gebeurtenissen, waarin wij als Mens over (moeten) schakelen naar de overlevingsstand. Bijhorende overlevingsstrategieën (zoals vechten, vluchten of bevriezen) kunnen zeer dienend zijn op het moment zelf of op kortere termijn.

Maar op langere termijn zorgen deze strategieën er echter vaak voor, dat er lichamelijke-, mentale- en / of emotionele gerichte problemen en levensvragen kunnen ontstaan. In het lichaam vastgezet worden en ons creërend vermogen vastzetten. Soms hebben we hulp nodig om hieraan (opnieuw) richting aan te mogen leren geven; van overleven naar Leven.

Denk bijvoorbeeld aan problemen en levensvragen, zoals;

 • angst– en onzekerheidsklachten
 • depressieve klachten
 • stress gerelateerde klachten
 • concentratieproblemen
 • SOLK – onbegrepen vermoeidheidsklachten en pijnklachten
 • omgaan met agressie en boosheid 
 • omgaan met rouw en afscheid
 • identiteitsproblematieken
 • traumaverwerking  
 • relatiegerichte uitdagingen

Ook met vragen rondom persoonlijke ontwikkeling, zingeving en spiritualiteit ben je zeker welkom.

Ik begeleid iedereen (zowel kinderen, jongeren als volwassenen), die samen met mij op onderzoek wil gaan, naar hetgeen zich heeft vast gezet in het Lichaam. Daarbij vooral nieuwsgierig is naar wat het lichaam te vertellen heeft, en welke kwaliteiten en talenten er nog mogen groeien.

Welke nieuwe bewegingen kun je vinden en inzetten voor jezelf, om opnieuw richting te mogen gaan geven, aan hetgeen in jou leeft, in het moment. Hoe kun je jouw creativiteit inzetten in beweging en dans, om dit alles te mogen integreren in je eigen leven en vanuit eigenheid in verbinding te mogen Zijn in de Wereld. Kortom;

HET LEVEN TE DANSEN

Dans- en Bewegingstherapie

Dans en Bewegingstherapie is het onderzoeken en ontdekken van de signalen van je lichaam, om deze vervolgens in beweging te brengen op jouw unieke wijze en hier expressie aan te geven.

Hierdoor kun je nieuwe keuzes en mogelijkheden creëren en deze op sociaal-, emotioneel-, cognitief-, spiritueel- en fysiek vlak kunt toepassen in jouw dagelijks leven.

Danstherapie richt zich via het lichaam, beweging en dans op het op gang brengen van veranderingen en op integratie van emotionele, sociale, cognitieve en fysieke processen. Dans kan verbinden, expressie geven aan wat bewust en onbewust in ons om gaat en een artistiek product zijn. Met behulp van dans- en bewegingsmethoden zoals improvisatie, compositie, spel, synchronisatie, relaxatie en het gebruik van metaforen leert de cliënt o.a. om zich op authentieke wijze te uiten en daaraan betekenis te geven. Dansen en bewegen met een partner of in groepsverband kan verbinden en doet een appel op non-verbale communicatie en sociaal-emotionele interactie” – deels uit het Landelijk domeinprofiel vaktherapeutische beroepen; LOO VTB, 2016

Danstherapie is naast muziek-, drama- en beeldende therapie een vorm van kunsttherapie of creatieve therapie. Elke danstherapeut en bewegingstherapeut zal in zijn werken gebruik maken van de creatieve en expressieve vaardigheden eigen aan elk mens. Een danstherapeut en bewegingstherapeut doet meer dan enkel dansen of bewegen met mensen. Hij zal steeds werken in een therapeutische context waar de hulpvraag van de cliënt een centrale plek inneemt. Hij begeleidt de cliënt in zijn zoeken en omgaan met euvels en problematieken die zijn persoonlijk functioneren en welvoelen bemoeilijkt. Een danstherapeut en bewegingstherapeut heeft deze vaardigheden eigen gemaakt om mensen te kunnen begeleiden in veranderings-, ontwikkelings- acceptatie- en bewustwordingsprocessen.” – BVCT-ABAT en NVDAT

Medische Dans- en Bewegingstherapie

Medische Dans- en Bewegingstherapie is de toepassing van Dans en Bewegingstherapie bij mensen met een primaire medische aandoening, hun zorgverleners en familieleden – Sharon W. Goodill.

 

Dans- en Bewegingstherapie is dus een ervaringsgerichte en lichaamsgerichte therapie, waarbij het doen en ervaren van het lichaam in beweging & verandering centraal staan.

Er wordt van uit gegaan van een holistisch mensbeeld. Sociale-, psychologische- en fysieke ontwikkelingsklachten kunnen behandeld worden. Met als doel meer levenskwaliteit en persoonlijke groei te verwezenlijken, trauma’s te doorwerken, contact te maken, motorische ontwikkeling te stimuleren, concentratie te verbeteren en meer te genieten van het leven.

DANS IMPULZ verzorgt sessies en lessen voor zowel kinderen, jongeren als volwassenen, zowel op individuele basis als in groepsverband.

Groepen – (Bij voldoende aanmeldingen. Houdt de agenda en het rooster in de gaten.)

 • Dans en Beweging voor kinderen en jongeren (zoals bijvoorbeeld de groep “Yoga en Dans”)
 • Reeks Authentic Movement volwassenen 
 • Workshops / lezingen voor jong en oud.

Individueel – sessies / trajecten, op afspraak.

 

WERKWIJZE

“In danstherapie wordt er gekeken naar het lichaam en de manier van bewegen. Hiervoor worden specifieke observatiesystemen gebruikt, zoals de Laban Movement Analysis (LBMSystem). Door deze manier van observeren kunnen danstherapeuten op lichaamsniveau zien waar er problemen zijn en hoe hier verandering in gebracht kan worden. Dit gebeurt door het aanreiken van verschillende dans- en bewegingsoefeningen en technieken. Cliënten leren hierdoor om stil te staan bij hun lichaamssignalen, gevoelens en gedrag. Het leert ze om meer bewust om te gaan met situaties en daar waar nodig is, het lichaam en de beweging in te zetten om tot “anders” handelen te komen. Door de ervaringsgerichte werkwijzen zijn de nieuwe inzichten en vaardigheden goed te vertalen naar de dagelijkse leefsituatie” – Landelijk domeinprofiel vaktherapeutische beroepen; LOO VTB, 2016 en NVDAT)

 

Ben je nieuwsgierig geworden? En past deze manier van werken bij jou?

Neem dan snel contact op voor een intake en/of meer informatie.

Route individuele Dans- en Bewegingstherapie bij Dansimpulz

Aanmelden  telefonisch, per mail of direct contact.

Het Intakeformulier zal worden gemaild, welke ingevuld meegenomen dient te worden naar de intake.

Intake  (60 minuten)  Dans therapeutisch onderzoek naar de hulpvraag, aard, oorzaken en in stand houdende factoren van de problematiek, door middel van anamnese en observatie.

Vanuit de intake volgen de indicatiestelling, doelstellingen en een passend plan. Deze zullen met de cliënt besproken worden en in samenspraak wordt de eerstvolgende sessie gepland.

 

Ervaringen Clienten

“Na een opeenstapeling van vele gebeurtenissen op persoonlijk vlak (verliesverwerking, gezondheidsproblemen, stressfactoren) liep ik vast in mijn persoonlijk leven en ook mijn werkende leven.

Dit gaf mij een enorm gevoel van kwetsbaarheid, verbinding missen met anderen (maar vooral mezelf) verlies van zelfvertrouwen, somberheid en het zoeken naar mijn eigen stukje identiteit binnen die werelden waarin ik op dat moment niet goed kon functioneren. Ik kon het redelijk goed verwoorden, maar puur vanuit mijn hoofd, los van mijn gevoel.

Waardoor ik me enkel eenzamer, vermoeider en meer somber ging voelen en letterlijk tot stilstand kwam.

Naast de gesprekken die ik voerde ben ik dus op zoek gegaan naar een manier om weer verbinding met mezelf te vinden, vertrouwen in mezelf terug te krijgen, energie terug te winnen en zo kwam ik min of meer per toeval bij Rebka uit.

De sessies met Rebka voelen heel veilig, ik kan op mijn eigen tempo en op mijn eigen manier ”bewegen” en bij mezelf komen. Ze begeleid je met muziek en opdrachten door de sessie heen.

Het blijft voor mij verwonderend hoeveel invloed dit heeft. Het zorgt ervoor dat ik naar die kwetsbaarheid toe kan, verbinding met mezelf maak en rust en veiligheid voel in mezelf.

Vanuit daar kan ik weer naar buiten treden, terwijl ik meer in contact kan blijven met mezelf en mijn eigen veiligheid kan opzoeken wanneer dit nodig is. Hierdoor kan ik de moeilijke gebeurtenissen die op dit moment in mijn leven gaande zijn beter hanteren zonder erin te ”verdwijnen”, het mijn hele zijn te laten beïnvloeden. Dit geeft mij zelfvertrouwen, een duidelijke ”ik” en het duwtje wat ik nodig heb om in beweging te komen.” (Eva, 34 jaar)