KINDERCOACHING EN KINDERFILOSOFIE

 

Ik begeleid kinderen en jongeren die van nature veel energie, beweging, passie, liefde en vuur in zich hebben.

Soms zijn er in het Leven momenten, situaties of gebeurtenissen, waarin kinderen en jongeren gaan overleven. Bijhorende overlevingsstrategieën (zoals vechten, vluchten of bevriezen) zorgen er vaak voor, dat deze mooie natuurlijke talenten in gehouden worden of naar de achtergrond verschuiven.

Hierdoor kunnen (gedrags-)problemen ontstaan. Denk aan; overbeweeglijkheid, boosheid, eigenwijsheid, een kort lontje of ogenschijnlijk apathie of verdriet.

 

Dit zijn vaak uitingen van vastgezette CREATIVITEIT.

Ik leer deze kinderen en jongeren hoe ze hun creativiteit op hun eigen manier in beweging kunnen brengen en hieraan richting mogen geven.

 

 • Zo bouwen ze meer structuur op in zichzelf, zodat ze met gezonde energie en focus de wereld in mogen,
 • Deze kinderen en jongeren mogen Bewegen op basis van hun eigen Impulsen, zodat ze een Nieuwe Wereld mogen creëren en het Leven mogen Dansen,
 • Deze kinderen en jongeren hebben namelijk Lef en een Moedig Hart,
 • Deze kinderen en jongeren Zijn Zuiver, vernieuwend en in staat bruggen te slaan en kunnen op deze manier hun Creativiteit toevoegen aan de bestaande buitenwereld vanuit Verbinding.

Kindercoaching

Kindercoach zijn is een jong beroep en heeft zijn wortels in de kinderpsychologie. Een kindercoach coacht een kind naar het ontdekken van zijn talenten en helpt het kind zijn zelfregulerend vermogen te ontwikkelen en ‘aan’ te zetten. Kindercoaching past in deze tijd, bij de leefwereld van kinderen en jongeren nu.

Een kindercoach begeleidt kinderen in kind-zijn en biedt daarnaast educatie aan kinderen en opvoeders. Hierdoor worden de logische verbanden zichtbaar van datgene wat speelt in de binnen- en buitenwereld van het kind. Het coachen van kinderen gaat niet over het toepassen van methoden, werken vanuit protocollen, aanleren van gedrag of het bieden van kant en klare oplossingen.

Een kindercoach biedt een vernieuwende, verfrissende kijk op de benadering en ontwikkeling van kinderen. Als kindercoach help ik om betekenis en richting te geven aan allerlei indrukken, problemen en worstelingen die er in en om kinderen of jongeren plaatsvinden. Ik ga ervan uit dat kinderen en jongeren weten waar het juiste antwoord op een ‘probleem’ te vinden is, namelijk in hen zelf. De antwoorden komen echter niet vanzelf. Daar is een coach bij nodig die de juiste vragen weet te stellen.
(Tori Kindercoachopleiding, 2016)

 

Bij Dansimpulz gaat Kindercoaching hand in hand met Kinderfilosofie.

 

Kinderfilosofie

Kinderen en jongeren die hun impulsen volgen, veel energie, beweging en vuur in zich hebben, hebben een rijke binnenwereld, fantasie en creativiteit in zich. Zij hebben een eigen visie op de wereld om zich heen, een “eigen wijze” van doen en laten. Kinderfilosofie sluit aan op deze binnenwereld.

Door middel van kinderfilosofie ga ik vanuit het perspectief van het kind / de jongere in gesprek en creëer ik samen met hen een manier om die binnenwereld naar buiten te laten komen in een wereld vol met regels en grenzen.

Kinderfilosofie leert het kind / de jongere dit te doen met behulp van woorden, beeld en/of beweging in afstemming met diegene waar de boodschap voor is bedoeld.Op het moment dat die afstemming er nog niet helemaal is, kunnen er verschillende problemen ontstaan in het welbevinden van het kind en het gezin er om heen.

Voor impulsieve kinderen en jongeren die van nature veel energie, beweging en vuur in zich hebben

Werkwijze

Op een natuurlijke, lichaamsgerichte en ervaringsrijke manier met en een plan op maat

Juist het samen mogen onderzoeken, ervaren en filosoferen, stimuleert vaak het best passende  pad, om op een constructieve manier te mogen creëren vanuit de eigen impulsen naar zijn / haar eigen dans van het leven…

Ik werk met name met dans, beweging, adem, ritme, expressie van gedachten, gevoelens en emoties, creativiteit, kinderfilosofie, elementen uit de integrale kinderyoga, natuur en belichaming. Zowel op locatie, aan huis en/of buiten. Aansluitend op de behoeften van uw kind / jongere en het gezin.

Zo kan er een betere verbinding gemaakt gaan worden tussen het hoofd en het lichaam, vanuit een groter lichaamsbewustzijn. Er kan een betere integratie gaan plaatsvinden, waarbij informatie makkelijker verwerkt kan worden. Met als gevolg een betere verbinding met de omgeving en de buitenwereld.

Het in verbinding brengen van HOOFD – HART – HANDELEN staan hierbij centraal.

HOOFDKinderfilosofie en educatie.

HARTLichaamsbewustwording, luisteren naar eigen lichaam en impulsen, ruimte leren geven aan adem en ritme, omarmen eigen Natuur.

HANDELENBewegen, dansen, expressie leren geven van gedachten, gevoelens en emoties, uiting geven aan creatieve impulsen.

Een makkelijkere communicatie waarbij uw kind / jongere zich niet meer onnodig in hoeft te houden en aandacht hoeft te vragen door middel van “ongewenst” gedrag, zorgt voor een krachtiger en een gelukkiger mens met een innerlijke glimlach.

Ik zie er naar uit u en uw kind / jongere te mogen ontmoeten,

Graag loop ik een stuk met jullie mee op jullie pad.

Het mooiste wat je kunt worden is jezelf en de mooiste manier van leven is vanuit het hart en te mogen doen waar je gelukkig van wordt. Dat gun ik iedereen… jong en oud.

Dus zoekt u voor uw kind / jongere een manier die verder kijkt dan alleen het ervaren “probleem”-gedrag en een nieuwe beweging helpt maken, door de ervaren problemen om te leren zetten naar deze mooie, natuurlijke kwaliteiten van waaruit uw kind / jongere vanuit vertrouwen de wereld in mag gaan?

Neem dan snel contact op voor een oriëntatiegesprek.

Route Kindercoaching en Kinderfilosofie bij Dansimpulz

Kennismakingsgesprek (15 minuten)  telefonisch of direct contact.

Oriëntatiegesprek  (60 minuten) aan huis met ouder(s) en kind o.b.v. reeds ingevulde vragenlijsten (rode draad gesprek).

Vanuit dit gesprek kunnen we samen gaan kijken naar een plan op maat, afgestemd op de manier waarbij we uw kind / jongere het beste kunnen ondersteunen in zijn / haar authentieke, unieke ontwikkeling en groei

Voorstel traject Kindercoaching

 • Samenvatting oriëntatiegesprek incl. hulpvragen en analyse
 • Overeenkomst – Werkwijze HOE en indicatie
 • Overeenkomst – Aanpak incl. periode en inbegrepen route traject
 • Overeenkomst – Resultaat incl. hulpvraag, werkdoelen en tussenevaluatiemomenten
 • Overeenkomst – Kosten en verwijzing naar Algemene Voorwaarden

Belafspraak; bespreken voorstel en in samenspraak start traject.

Herkent u uw kind / jongere in de hieronder genoemde lijst van vaak “ervaren problemen”?

Is uw kind / jongere

 • ongeduldig, hyperactief en impulsief?! Lijkt het alsof hij / zij doet, zonder eerst na te denken?
 • … snel afgeleid en ziet hij / zij alles om zich heen?
 • … een dagdromer?
 • … moeilijk te overtuigen dat iets is zoals het is?
 • … chaotisch?
 • … snel verveeld?
 • … vaak moe omdat hij / zij alles tegelijk wil doen of de neiging heeft te veel in te willen plannen?
 • … perfectionistisch en wil hij / zij de dingen graag heel goed doen?
 • … vaak druk in zijn / haar hoofd?
 • … vaak boos, vurig en / of verdrietig?
 • … onvoorspelbaar?
 • … vaak op zoek naar grenzen?
 • … aanwezig?
 • … vaak niet begrepen door de omgeving?

Of heeft uw kind / jongere

 • … moeite met het houden van zijn / haar aandacht of concentratie? Vooral bij veel geluid om hem / haar heen?
 • … moeite met harde geluiden?
 • … moeite met stilzitten en zit hij / zij vaak te wiebelen?
 • … moeite met luisteren binnen de communicatie?
 • … een lager werktempo en tijd nodig op school?
 • … moeite met het automatiseren van leerstof, plannen en tijdsbesef?
 • … problemen met lezen, schrijven of rekenen?
 • … moeite met presteren onder druk en scoort hij / zij vaak slecht bij toetsen op school?
 • … moeite met klokkijken en/of de dagen van de week?
 • … een hekel aan verveling en wil hij / zij altijd iets te doen hebben?
 • … soms ongewenst gedrag?
 • … vaak het gevoel dat het hem / haar toch niet zal lukken?
 • … moeite met het maken van keuzes?
 • … veel behoefte aan uitdagingen?
 • … moeite met het verwerken van informatie?

EN herkent u uw kind / jongere ook in de hieronder genoemde lijst van mooie kwaliteiten die veel meer op de voorgrond mogen komen te staan?

Kwaliteiten van kinderen / jongeren die hun impulsen (mogen) volgen!

Zij…

 • … luisteren en concentreren door te bewegen!
 • … zijn leergierig en nieuwsgierig.
 • … stellen veel vragen.
 • … zien veel details.
 • … hebben aanleg voor het vertellen van prachtige (fantasie) verhalen.
 • … hebben een hoog IQ.
 • … hebben een heel goed geheugen en kunnen herinneringen met gemak in details terug halen.
 • … zijn gevoelig en gaan sterk op hun gevoel af.
 • … zijn gevoelig voor rechtvaardigheid.
 • … hebben een groot (apart) gevoel voor humor.
 • … zijn vaak kundig en creatief in oplossingen.
 • … zien de wereld en denken vanuit het geheel.
 • … denken voornamelijk in beelden.
 • … hebben een rijke fantasie.
 • … zijn spontaan en erg creatief.
 • … leren top – down.
 • … leggen verbanden en kunnen hieraan de eigen ervaring en kennis toevoegen.
 • … leren en groeien het beste bij geduld vanuit de omgeving. Geef ze tijd en ruimte om effectief te kunnen communiceren.
 • … worden enthousiast bij een leerstijl waarbij ze mogen associëren en actief mogen zijn.
 • … kunnen intensief genieten in het moment als daar ruimte voor is..